Херсонская Полиграфическая Фабрика

����������� ��������������� ���������������� ��� ������������������

Особлива інформація про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства. 2018р.

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітента. 2018р.


Особлива інформація про про зміну складу посадових осіб емітента. 2017р.

Особлива інформація про зміну типу акціонерного товариства.207р.

 

 

Наши клиенты

��� ���������

��� ������������ ����������������

����������� ���������� ����� ��Ļ

��� ���������������� ��� ������������ ������������ ������� ��������

��������������� ������������ �������   ���������� ������������ �������

����������� ������������ �������  ����������� ���������� �������, ����.jpeg